Thursday, July 3, 2014

그대라서 by 더 원(The One)

Current favourite song. Sekali dah jadi favourite, terderalah replay button tu.
Kalau boleh nak ulang dua puluh empat jam non-stop

Vocal penyanyi ni sebutir-sebutir boleh dengar.
(Orang sibuk ngaji, ada orang tu sibuk duk dengar lagu Korea dia --')
가슴 아프게 울지 말아요
우리 다시 못볼 것처럼
찬바람 불어 쓸쓸해지면
그때 내게 돌아와요
너무 사랑했으니 기억해줘요
이런 날 알아줘요

나를 잊지 말아요 그 기억에서
단 일초라도 한순간도 그 기억에서
죽을 만큼 나 사랑했던
사람 보고 싶다 보고 싶다 그대

항상 예쁘게 웃던 그대 보여요
가슴이 저리네요
나를 잊지 말아요 그 기억에서
단 일초라도 한순간도 그 기억에서
시간 지나 세월이 흘러가도
그대라서 그대라서

내가 두 눈에서 멀어 진다해도
이 사랑 스쳐 지나도
오직 단 한사람 그대라서
그리워서 그리워서 외쳐본다
미치도록 소중했던 사람
불러본다 불러본다 그대 


English Translation
Don’t cry, making your heart ache

As if we’ll never see each other again
When the cold wind blows and you get lonely
You can come back to me
I loved you so much so please remember me
Know this is how I feel

Don’t forget me from your memories

Not even for a single second or moment, from your memories
I loved you to death
I miss you, I miss you

I see you, who always had a pretty smile

My heart is aching

Don’t forget me from your memories

Not even for a single second or moment, from your memories
Even when a long time passes
Because it’s you, because it’s you

Even if I grow blind

Even if this love passes by
There’s only one person, because it’s you

I miss you, I miss you so I shout out

The person I cared for crazily
I call out to you, I call out to you


No comments:

Post a Comment